Działanie 8.1 – Zbiorcze listy zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 czerwca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 30 czerwca 2017 r. Pobierz plik