Działanie 8.1 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 kwietnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 stan na dzień 30.04.2019 r. Pobierz plik