Działanie 8.1 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 maja 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19   RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 29 maja  2020 r. Pobierz plik