Działanie 8.1 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 czerwca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.01.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 28 czerwca 2019 r. Pobierz plik