Działanie 8.1 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 października 2018

 Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 2 października 2018 r., ogłoszony został nabór wniosków w ramach Działania 8.1  Upowszechnienie edukacji przedszkolnej RPO WZ 2014–2020 – Konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18, który potrwa od 06.11.18 r. do 03.12.18 r.

Dnia 16.10.2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz

dnia 18.10.2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące przedmiotowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych.

W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione kryteria obowiązujące w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.
Jedocześnie zwracamy się z prośbą o oddelegowanie na spotkanie tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w pracę nad wnioskiem z ramienia Państwa instytucji  w ramach przedmiotowego naboru.

Ogłoszenie o konkursie nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/dzialanie-8-1-nabor-wnioskow-w-trybie-konkursowym

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 11 października 2018 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.