Działanie 8.1 – zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Daniel Sawicki | 23 stycznia 2017

Dnia 7 lutego 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
dnia 10 lutego 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 3 lutego 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.