Działanie 8.1 – Zaktualizowany harmonogram oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 lutego 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie Edukacji Przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19.