Działanie 8.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 25 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 25.04.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 w wersji 1.2. Aktualizacja dokumentu wynika z przedłużenia terminu naboru wniosków do dnia 30 maja 2016 r. oraz wprowadzenia do Regulaminu zmian o charakterze doprecyzowującym zgodnym z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
Harmonogram  oceny  wniosków
Harmonogram oceny wniosków
harmonogram_-oceny_-WND_-dla_-konkursu_-8_-1_-25-04-2016.doc
2,1 MiB
57 Downloads
Szczegóły
Ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie konkursu
OGLOSZENIE_8-1_.doc
2,1 MiB
58 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu 8.1 wersja 1.2
Regulamin konkursu 8.1 wersja 1.2
REG-KON-RPO_8_1_0-wersja-1-2_2016-04-25.pdf
785,6 KiB
51 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian Regulaminu konkursu 8.1 wersja 1.2
Tabela zmian Regulaminu konkursu 8.1 wersja 1.2
Tabela-zmian-regulaminu-konkursu-8-1-wersja-1-2_.docx
377,8 KiB
45 Downloads
Szczegóły
Załączniki 8.1
Załączniki 8.1
zalaczniki-8.1.zip
6,0 MiB
18 Downloads
Szczegóły

Działanie 8.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16.

Dodano przez: admin | 24 marca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 24.03.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 w wersji 1.1. Aktualizacja dokumentu wynika z wprowadzenia zmian o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
OGLOSZENIE_8_1_.doc
2,1 MiB
148 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1 z dnia 24.03.2016
Regulamin konkursu wersja 1.1 z dnia 24.03.2016
REG_KON_RPO_8_1_0_wersja_1_1_20160324.pdf
785,6 KiB
121 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian dla wersji 1.1
Tabela zmian dla wersji 1.1
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_8_1_wersja_1_1_.docx
392,4 KiB
131 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.1
Załączniki wersja 1.1
zalaczniki_8.1-2.zip
Version: 8.1
6,0 MiB
20 Downloads
Szczegóły