Działanie 8.1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 lutego 2017

W dniu 7 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach w ramach przedmiotowego Działania. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania. Omówiono także tworzenie budżetu w generatorze wniosków o dofinansowanie.
Projekty realizowane będą w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej i skierowane m.in. do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników pedagogicznych.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

Prezentacja ze spotkania