Działanie 8.1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 października 2018

W dniu 16 października 2018r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków oraz wymagane kryteria na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania uczestników.

Ogłoszenie o konkursie nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/dzialanie-8-1-nabor-wnioskow-w-trybie-konkursowym

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego Działania rozpocznie się 06.11.2018 r. i potrwa do 03.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.

Załącznik: Prezentacja ze spotkania