Działanie 8.1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 października 2018

W dniu 18 października 2018r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków oraz kryteria  Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na bardzo liczne pytania uczestników.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego Działania rozpocznie się 06.11.2018 r. i potrwa do 03.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.

Dokumentacja konkursowa wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem https://www.wup.pl/

Prezentacja ze spotkania