Działanie 8.1 Harmonogram przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 czerwca 2016

W związku z zakończonym w dniu 30 maja 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 ogłoszonego w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany szczegółowy harmonogram oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1.).

 

Harmonogram oceny wniosków dla Działania 8.1 z dnia 07.06.2016r.
Harmonogram oceny wniosków dla Działania 8.1 z dnia 07.06.2016r.
harmonogram-oceny-wnioskow-8.1.doc
Version: 8.1
2,1 MiB
145 Downloads
Szczegóły