Działanie 8.1 RPO WZ 2014-2020 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: admin | 7 marca 2016

Dnia 15 marca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz

dnia 17 marca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO WZ 2014-2020

– Konkurs nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16.

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 11 marca 2016 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz_zgloszeniowy_8.1.docx
Version: 8.1
66,1 KiB
154 Downloads
Szczegóły