Działanie 8.1 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne w Koszalinie

Dodano przez: admin | 17 marca 2016

W dniu 17 marca 2016 r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO WZ 2014-2020 Konkurs nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
SPOTKANIE_INFORMACYJNE_8.1.pptx
Version: 8.1
836,7 KiB
281 Downloads
Szczegóły
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania_na_spotkanie_informacyjne_8_1_3.ppt
2,1 MiB
292 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi na pytania po uzgodnieniu z IZ
13,5 KiB
220 Downloads
Szczegóły