Działanie 8.1 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: admin | 16 marca 2016

W dniu 15 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO WZ 2014-2020 Konkurs nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
Pytania_na_spotkanie_informacyjne_8_1.ppt
2,1 MiB
409 Downloads
Szczegóły
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania_na_spotkanie_informacyjne_8_1_2.ppt
2,1 MiB
307 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi na pytania po uzgodnieniu z IZ
13,5 KiB
213 Downloads
Szczegóły