Działanie 8.1 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 września 2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu nie przeprowadzono oceny strategicznej.

 

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż informacja o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16, zostanie podana do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 8.1 z dnia 27.09.2016
Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 8.1 z dnia 27.09.2016
8.1_Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_20160927.pdf
141,6 KiB
150 Downloads
Szczegóły