Działanie 8.1- Lista zawartych umów o dofinansowanie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.01.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 marca 2017 r.
Pobierz plik