Działanie 8.1 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 lipca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.01.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 lipca  2020 r. Pobierz plik