Działanie 8.1 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 lipca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 lipca 2019 r. Pobierz plik