Działanie 8.1 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 dla Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik