Działanie 8.1 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 lutego 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 dla Działania 8.1 Upowszechnienie Edukacji Przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik