Działanie 8.1 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 grudnia 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 w ramach Działania 8.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik