Działanie 8.1 – Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17

Dodano przez: Daniel Sawicki | 10 maja 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, Działania 8.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

Pobierz plik