Działanie 8.1 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 maja 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 25 maja 2020r. Pobierz plik