Działanie 8.1 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 18 września 2017 r. Pobierz plik