Działanie 8.1 – Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 grudnia 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 w ramach Działania 8.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik