Działanie 8.1 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 marca 2020

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19.