Działanie 8.1 – Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 14 lipca 2017

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy otrzymały dofinansowanie.
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17.
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Ooceny Projektów