Działanie 8.1 – Lista projektów wybranch do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 4 marca 2019

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy oceny otrzymały dofinansowanie.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18.

Lista oceniających

Lista rankigowa