Działanie 8.1 – Lista członków Komisji Oceny Projektów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 lutego 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16, Działania 8.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

Lista członków KOP