Działanie 8.1 – Informacja po spotkaniu w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 października 2019

16 października 2019 r., w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Konkurs nastawiony jest na projekty ukierunkowane na tworzenie miejsc przedszkolnych, głównie poprzez wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie np. modernizacji, adaptacji, zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy ze zwiększonym gronem dzieci.

W pierwszej części spotkania omówiono zmiany w systemie oceny wniosków oraz wszystkie kryteria. W drugiej części pracownicy WUP odpowiadali na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłaszane przez uczestników spotkania, a także omówili obowiązki informacyjne związane z realizacją projektów.

Prezentacja  ze spotkania