Działanie 8.1 – Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 grudnia 2019

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, w terminie naboru tj. od 06.11.2019 r. do 03.12.2019 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 56 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 42 146 345,97 PLN.