Działanie 8.1 – Informacja dotycząca kryterium premiującego nr 3

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 lutego 2017

UWAGA!
Dotyczy konkursu: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17
Zgodnie z brzmieniem kryterium premiującego nr 3 „W ramach projektu utworzony zostanie przyzakładowy ośrodek wychowania przedszkolnego”, Instytucja Pośrednicząca informuje, iż premiowane w ramach powyższego kryterium będą działania uwzględniające inicjatywy mające na celu tworzenie przyzakładowych placówek edukacji przedszkolnej we wszystkich formach edukacji przedszkolnej.