Działanie 8.1 – aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 17.03.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17 w wersji 1.1. W Regulaminie nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
Pobierz plik:
Regulamin konkursu wersja 1.1
Rejestr zmian
Załączniki