Działanie 8.1 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 listopada 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 w wersji 1.2 z dnia 27.11.2018 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:

Aktualizacja regulaminu konkursu

Załączniki

Tabela zmian