Działanie 8.1 – Aktualizacja listy projektów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 czerwca 2020

W związku  z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19.

Pobierz plik:

Lista członków KOP

Lista rankingowa