Działanie 8.1 – Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 10 października 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.
Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17.
Pobierz plik:
Aktualizacja listy  projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów