Działanie 8.1 – Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 dla Działania 8.1 RPO WZ
Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu nie przeprowadzono oceny strategicznej.

Lista rankingowa z dnia 15.02.2017