Działanie 7.7 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 września 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 – stan na dzień 30.09.2021 r. pobierz plik