Działanie 7.7 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 grudnia 2019

8 stycznia 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
10 stycznia 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością – REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

  1. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej
    klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021”

– Konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20

  1. „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021”

– Konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20

Ogłoszenie nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne jest pod adresem: http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-07-07-00-ip-02-32-k5920/

Ogłoszenie nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne jest pod adresem:  http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-07-07-00-ip-02-32-k6020/

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 7 stycznia 2020 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.