Działanie 7.7 – Zakończenie naboru wniosków dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje,iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19, w terminie naboru tj. od 21.01.2019 r. do 18.02.2019 r. do godz. 15:00, opublikowany został 1 wniosek o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 6 509 484,64 PLN.