Działanie 7.7 – Zakończenie naboru wniosków dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19, żaden Wnioskodawca nie opublikował wniosku w terminie naboru tj. od 21.01.2019 r. do 18.02.2019 r. do godz. 15:00. W związku z powyższym Posiedzenie KOP dla przedmiotowego konkursu nie zostanie przeprowadzone.