Działanie 7.7 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 marca 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 15 675 000,00 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 12.03.2021 r. do 31.03.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 06.04.2021 r. Informacja publikowana zostaje przed dniem zakończenia naboru, z uwagi na skierowanie Wezwania wyłącznie do określonego podmiotu tj. Województwa Zachodniopomorskiego.