Działanie 7.7 (wady postawy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 25 lutego 2021

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 w ramach Działania 7.7 (wady postawy), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.