Działanie 7.7 (wady postawy) -Aktualizacja harmonogramu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 maja 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022” udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.