Działanie 7.7 (tryb nadzwyczajny) – Informacja o zakończeniu naboru

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 lutego 2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 3 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 17 500 000,25 PLN.