Działanie 7.7 RPO WZ – informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące trwającego naboru wniosków w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, prowadzonego w trybie nadzwyczajnym, przewidzianego na wsparcie placówek leczniczych w przedsięwzięciach związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.

Podczas spotkania omówiono szczegółowe kryteria konkursu, główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, a także na bieżąco udzielano odpowiedzi na wszystkie zadane pytania uczestników.

W spotkaniu wzięło udział blisko 40 przedstawicieli placówek prowadzących działalność leczniczą (głównie szpitali na co dzień walczących ze skutkami epidemii COVID-19), a także pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO WZ, Beneficjenci będą mogli sfinansować zakup wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, związanych bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19, a Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego dodatkowo będzie mogła zakupić nowe ambulanse.

Pobierz plik:

Prezentacja ze spotkania