Działanie 7.7 RPO WZ – Informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 grudnia 2020

18 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne, w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020. ukierunkowanych na realizację założeń Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022”.

Podczas spotkania omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów.

W ramach konkursu z RPO WZ, będzie można otrzymać dofinansowanie na wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz programów profilaktycznych, w tym dotyczących:

wad postawy poprzez realizację wsparcia m.in. w zakresie:

– profilaktyki i korekcji wad postawy,

– szkoleń dla personelu medycznego,

– działań informacyjno-edukacyjnych dla uczniów i rodziców/opiekunów,

– prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego,

– zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem,

– zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu,

– zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego RPZ.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania