Działanie 7.7 (Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022) – Aktualizacja regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 grudnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022”, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 w wersji 1.1 z dnia 21.12.2020 r.

W Regulaminie nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Tabela rejestr zmian