Działanie 7.7 (N07) – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 kwietnia 2021

W związku z zakończeniem oceny wniosku w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę z informacją o projekcie wybranym do dofinansowania.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.